Giới Thiệu

Layer-42

Giới thiệu về công ty Trải qua một thời gian dài 4 năm raothue được biết đến là 1 nhóm tự phát làm việc đam mê, nhiệt huyết về quảng cáo trên internet Tháng 11 năm 2011  raothue đã chính thức đi vào mô hình hoạt động công ty Công ty truyền thông và công nghệ raothue với những chức năng chính :   -Nghiên cứu và thực hiện quảng cáo trên internet -Đưa ra các giải phát giúp khách hàng phát triển mảng marketing online -Cung cấp các giải pháp lưu trữ dữ liệu, thiết kế website, tối ưu website với người dùng Sứ mệnh của raothue Giúp mình, giúp người xung quanh mình, giúp xã hội Kế thừa, khai thác, phát triển  tri thức, truyền cảm hứng cho các thế hệ sau Giúp mình Việc đầu tiên

Đào tạo Người mới bắt đầu học  Tiếng Nhật Cấp tốc  Tiếng Nhật Sơ cấp 

Tiếng Nhật phỏng vấn và một số quy tắc cần lưu ý khi đi phỏng vấn Tiếng Nhật phỏng vấn và một số quy tắc cần lưu ý khi đi phỏng vấn

Nhiều người bảo học tiếng Nhật khó nhưng thực ra tiếng Nhật rất hay và thú vị. Thật ra chả có tiếng nào dễ hơn tiếng nào. Nếu bạn đã quyết định học tiếng Nhật

Tiếng Nhật phỏng vấn và một số quy tắc cần lưu ý khi đi phỏng vấn Tiếng Nhật phỏng vấn và một số quy tắc cần lưu ý khi đi phỏng vấn

Nhiều người bảo học tiếng Nhật khó nhưng thực ra tiếng Nhật rất hay và thú vị. Thật ra chả có tiếng

Tiếng Nhật phỏng vấn và một số quy tắc cần lưu ý khi đi phỏng vấn Tiếng Nhật phỏng vấn và một số quy tắc cần lưu ý khi đi phỏng vấn

Nhiều người bảo học tiếng Nhật khó nhưng thực ra tiếng Nhật rất hay và thú vị. Thật ra chả có tiếng

Tiếng Nhật phỏng vấn và một số quy tắc cần lưu ý khi đi phỏng vấn Tiếng Nhật phỏng vấn và một số quy tắc cần lưu ý khi đi phỏng vấn

Nhiều người bảo học tiếng Nhật khó nhưng thực ra tiếng Nhật rất hay và thú vị. Thật ra chả có tiếng

Kinh nghiệm học tiếng Nhật Học tiếng Nhật giao tiếp  Học tiếng Nhật online  Luyện thi 

Tiếng Nhật phỏng vấn và một số quy tắc cần lưu ý khi đi phỏng vấn Tiếng Nhật phỏng vấn và một số quy tắc cần lưu ý khi đi phỏng vấn

Nhiều người bảo học tiếng Nhật khó nhưng thực ra tiếng Nhật rất hay và thú vị. Thật ra chả có tiếng nào dễ hơn tiếng nào. Nếu bạn đã quyết định học tiếng Nhật

Tiếng Nhật phỏng vấn và một số quy tắc cần lưu ý khi đi phỏng vấn Tiếng Nhật phỏng vấn và một số quy tắc cần lưu ý khi đi phỏng vấn

Nhiều người bảo học tiếng Nhật khó nhưng thực ra tiếng Nhật rất hay và thú vị. Thật ra chả có tiếng

Tiếng Nhật phỏng vấn và một số quy tắc cần lưu ý khi đi phỏng vấn Tiếng Nhật phỏng vấn và một số quy tắc cần lưu ý khi đi phỏng vấn

Nhiều người bảo học tiếng Nhật khó nhưng thực ra tiếng Nhật rất hay và thú vị. Thật ra chả có tiếng

Tiếng Nhật phỏng vấn và một số quy tắc cần lưu ý khi đi phỏng vấn Tiếng Nhật phỏng vấn và một số quy tắc cần lưu ý khi đi phỏng vấn

Nhiều người bảo học tiếng Nhật khó nhưng thực ra tiếng Nhật rất hay và thú vị. Thật ra chả có tiếng

Thông tin nội bộ Câu lạc bộ Sukina  Chia sẻ của học viên 

Tiếng Nhật phỏng vấn và một số quy tắc cần lưu ý khi đi phỏng vấn Tiếng Nhật phỏng vấn và một số quy tắc cần lưu ý khi đi phỏng vấn

Nhiều người bảo học tiếng Nhật khó nhưng thực ra tiếng Nhật rất hay và thú vị. Thật ra chả có tiếng nào dễ hơn tiếng nào. Nếu bạn đã quyết định học tiếng Nhật

Tiếng Nhật phỏng vấn và một số quy tắc cần lưu ý khi đi phỏng vấn Tiếng Nhật phỏng vấn và một số quy tắc cần lưu ý khi đi phỏng vấn

Nhiều người bảo học tiếng Nhật khó nhưng thực ra tiếng Nhật rất hay và thú vị. Thật ra chả có tiếng

Tiếng Nhật phỏng vấn và một số quy tắc cần lưu ý khi đi phỏng vấn Tiếng Nhật phỏng vấn và một số quy tắc cần lưu ý khi đi phỏng vấn

Nhiều người bảo học tiếng Nhật khó nhưng thực ra tiếng Nhật rất hay và thú vị. Thật ra chả có tiếng

Tiếng Nhật phỏng vấn và một số quy tắc cần lưu ý khi đi phỏng vấn Tiếng Nhật phỏng vấn và một số quy tắc cần lưu ý khi đi phỏng vấn

Nhiều người bảo học tiếng Nhật khó nhưng thực ra tiếng Nhật rất hay và thú vị. Thật ra chả có tiếng