Trường Đại học Tài chính Kế toán

Trường Đại học Tài chính Kế toán

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021
*********

Trường Đại học Tài chính – Kế toán

  1. Cơ sở chính tại Quảng Ngãi(Mã tuyển sinhDKQ)

Địa chỉ: Số 01 Đường Lê Quý Đôn, La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3845566 – 0255.3845567

Email: tuyensinh@tckt.edu.vn  – Website: www.tckt.edu.vn

  1. Phân hiệu tại Thừa ThiênHuế(Mã tuyển sinh HFA)

Địa chỉ: Số 290 Đường Phạm Văn Đồng, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0234.6296868 – 0234.6296860

Email: tuyensinh@tckt.edu.vn – Website: www.hfa.tckt.edu.vn

Căn cứ Đề án tuyển sinh, năm 2021 Trường Đại học Tài chính  – Kế toán (UFA) tuyển sinh hệ Đại học chính quy cho 05 ngành đào tạo với 12 chuyên ngành, cho cả 02 cơ sở: Quảng Ngãi và Thừa Thiên Huế theo 02 phương thức xét tuyển độc lập bao gồm:

– Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

– Xét tuyển dựa vào kết quả học bạ THPT năm lớp 12 hoặc 5 học kỳ (trừ học kỳ II năm lớp 12)

Tất cả thí sinh tốt nghiệp THPT trên cả nước đều có thể xét tuyển vào tất cả các ngành của UFA theo cả 02 phương thức này.

TT Ngành, chuyên ngành đào tạo Mã ngành Tổ hợp xét xét tuyển
    I. QUẢNG NGÃI
1  Quản trị kinh doanh

+ Quản trị doanh nghiệp

+ Quản trị Marketing

+ Quản trị khách sạn và du lịch

7340101  A00: Toán – Vật lý – Hóa học

A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh

D01: Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh

A16: Toán – Ngữ văn – Khoa học tự nhiên

2  Kinh doanh quốc tế

+ Kinh doanh quốc tế

7340120  A00: Toán – Vật lý – Hóa học

A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh

D01: Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh

A16: Toán – Ngữ văn – Khoa học tự nhiên

3  Tài chính –  Ngân hàng

+ Tài chính công

+ Tài chính doanh nghiệp

+ Ngân hàng

+ Thuế – Hải quan

7340201  A00: Toán – Vật lý – Hóa học

A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh

D01: Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh

A16: Toán – Ngữ văn – Khoa học tự nhiên

4  Kế  toán

+ Kế toán Nhà nước

+ Kế toán doanh nghiệp

+ Kiểm toán

7340301  A00: Toán – Vật lý – Hóa học

A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh

D01: Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh

A16: Toán – Ngữ văn – Khoa học tự nhiên

5  Luật Kinh tế

+ Luật kinh tế

7380107  A00: Toán – Vật lý – Hóa học

D01: Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh
C00: Ngữ văn – Lịch sử – Địa lý

C15: Ngữ văn – Toán – Khoa học xã hội

    II. THỪA THIÊN HUẾ
1  Quản trị kinh doanh

+ Quản trị doanh nghiệp

+ Quản trị Marketing

+ Quản trị khách sạn và du lịch

7340101  A00: Toán – Vật lý – Hóa học

A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh

D01: Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh

A16: Toán – Ngữ văn – Khoa học tự nhiên

2  Tài chính –  Ngân hàng

+ Tài chính công

+ Tài chính doanh nghiệp

+ Ngân hàng

+ Thuế – Hải quan

7340201  A00: Toán – Vật lý – Hóa học

A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh

D01: Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh

A16: Toán – Ngữ văn – Khoa học tự nhiên

3  Kế  toán

+ Kế toán Nhà nước

+ Kế toán doanh nghiệp

7340301  A00: Toán – Vật lý – Hóa học

A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh

D01: Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh

A16: Toán – Ngữ văn – Khoa học tự nhiên

4  Luật Kinh tế

+ Luật kinh tế

7380107  A00: Toán – Vật lý – Hóa học

D01: Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh
C00: Ngữ văn – Lịch sử – Địa lý

C15: Ngữ văn – Toán – Khoa học xã hội

  1. Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT về thời gian xét tuyển, lệ phí xét tuyển, cách thức đăng ký. Thí sinh cần tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 và có điểm thi đạt từ ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do UFA quy định (Riêng các đợt xét tuyển bổ sung sẽ theo lịch của UFA)
  2. Đối với các phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học bạ THPT, thí sinh cần có điểm xét tuyển đạt từ ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do UFA quy định. Cụ thể:

– Với phương thức xét học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn, thí sinh cần có tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên;

– Với phương thức xét tuyển học bạ 05 học kỳ, thí sinh cần có tổng điểm trung bình 05 học kỳ xét tuyển (trừ học kỳ II năm lớp 12) đạt từ 18 điểm trở lên.

Thí sinh đăng ký xét tuyển học bạ theo 03 hình thức:

– Đăng ký trực tuyến tại website (www.tckt.edu.vn/tuyen-sinh)

– Nộp hồ sơ trực tiếp tại trường hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện về địa chỉ:

+ Phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Tài chính – Kế toán:

Số 01 Đường Lê Quý Đôn, La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

+ Phòng Quản lý Đào tạo – Công tác sinh viên, Phân hiệu Trường Đại học Tài chính – Kế toán tại Thừa Thiên Huế:

Số 290 Đường Phạm Văn Đồng, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế.

Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển học bạ theo từng đợt, dự kiến như sau:

     – Đợt 1: Nhận hồ sơ từ 15/4 đến 30/7/2021

     – Đợt 2: Nhận hồ sơ từ 1/8 đến 15/8/2021

     – Đợt 3: Nhận hồ sơ từ 16/8 đến 30/10/2021.

Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ.