Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng

Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021

*********

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO ĐÀ NẴNG

Mã trường: TTD

Địa chỉ cơ sở chính: Số 44 Dũng sỹ Thanh khê, Quận Thanh khê, Tp.Đà Nẵng

Địa chỉ cơ sở 2: Số 122 Hoàng Minh Thảo, P. Hòa Khánh Nam, Q, Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng

Trang thông tin điện tử của trường: www.dsu.edu.vn

Điện thoại tư vấn tuyển sinh: 0236.3759918 – Hotline: 0915090123

Email: tuyensinh.ttd@gmail.com